Glad andra advent! Lilla Zaffran & Ylva har genomfört, Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-

Sedan vår första kull Pinscher 2004 har vi i möjligaste mån strävat efter att på ett objektivt sätt få möjlighet att utvärdera framförallt våra avelsdjur men gärna så många av våra uppfödda hundar som möjligt. När vi började var vi hänvisade till Brukshundsklubbens mentalbeskrivning hund. Den beskrivningen är fantastisk bra och rolig att göra men det har med åren blivit svårare och svårare att få plats med icke brukshundar. Detta eftersom brukshundsraserna (De raser som Svenska brukshundsklubben har avelsansvaret för) för några år sedan fick krav på mentalbeskrivning av avelsdjuren för att få registrera valpar i Svenska kennelklubben.

Att minnas när en går en beskrivning med sin hund är just detta, det är en beskrivning av hur din hund reagerade just den här dagen och i den här situationen. Som uppfödare kommer vi dock dra slutsater kring beskrivningen för att kunna komplettera saker som vi tycker skulle kunna förbättras, detta arbetet är långsiktigt och även om vi delvis ser på individnivå försöker vi i de fall det är möjligt titta på helheten i en kull.

Igår hade vi fått plats med Rivendells Lilla Zaffran och Rivendells Ylva i Nykvarn, båda genomförde BPH och fick sina rosetter. Jag hoppas fortfarande att Almunge kommer igång till nästa år, isåfall kommer jag boka två dagar där. Förhoppningsvis kommer vi då få möjlighet att beskriva hundar från Lilla X, Lilla Z, Y, A & B-kullen.

Leave a Comment