Svart-röda Pinschervalpar i Mars 2021

Gott nytt år!

Rivendells From Russia With lova aka Tania har börjat löpa och om allt går som planerat får vi svart-röda valpar efter henne och AGD1, AGHD1, RLD N, SE UCH, SE VCH Lilla Enebys Legolas aka Dexter. Valparna väntas i början av Mars 2021 och kommer att vara leveransklara i Maj 2021.

Vi väntar oss stabila trevliga och aktiva hundar med mycket leklust. Både Tania och Dexter går bra ihop med andra hundar både stora som små. Exteriört väntar vi oss att valparna i kullen kan bli åt en stor och kraftig typ av Pinscher, Dexter är kring 51 cm hög och väger ca 20 kg och Tania mättes vid exteriörbeskrivningen till 50.5 cm och väger ca 19 kg.

Om du är intresserad av valp efter Tania och Dexter får du gärna kontakta oss på pinscher@rivendells.se .

Läs mer om Tania & Dexter på Pinschersidan under planerade valpar.

Leave a Comment